USŁUGI WYKONYWANE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH, FIRMACH, SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, HALACH itp.

Strona główna » Usługi » Budynki wielorodzinne

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 • 11,00zł netto / 1 przewód kominowy + podatek VAT 8% lub 23%

Cena obejmuje czyszczenie jednego przewodu kominowego, niezależnie od jego długości.

Przypominamy, że wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane:

 • przewody kominowe wentylacyjne – 1 raz w roku
 • przewody kominowe spalinowe – 2 razy w roku
 • przewody kominowe dymowe – 4 razy w roku

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH wg art. 62 pkt. 1c) i 3) Prawa Budowlanego:

 • 2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego
 • 12,30zł brutto / 1 podłączenie

KOTŁOWNIE PRZEMYSŁOWE, OSIEDLOWE itp.:

 • od 1kW do 200kW 307,50zł brutto
 • od 201kW do 500kW 516,60zł brutto
 • od 501kW do 1000kW 836,40zł brutto
 • od 1001kW do 5000kW 1.291,50zł brutto
 • powyżej 5001kW 1.968,00zł brutto

Zakres kontroli przewodów kominowych obejmuje:

 • badanie drożności przewodów kominowych,
 • badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych (określenie ilości i rodzaju podłączeń) podłączonych do przewodów kominowych,
 • kontrolę stanu technicznego drzwiczek kominowych, tzw. wyczystek,
 • kontrolę stanu technicznego łączników, rur zapiecowych,
 • kontrola prawidłowości zamontowanych kratek wentylacyjnych,
 • kontrola wentylacji nawiewnej zapewniającej poprawną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,
 • badanie prawidłowości ciągu kominowego,
 • badanie stanu technicznego kominów ponad dachem (kontrola stanu technicznego głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, wylotów przewodów kominowych),
 • badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (kontrola stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich itp.),
 • badanie szczelności przewodów kominowych,
 • ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie mieszkańców.

Po wykonanej usłudze otrzymają Państwo protokół, do którego dołączony będzie szkic (rzut pionowy) przewodów kominowych wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości oraz proponowanym sposobem ich usunięcia.

ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 • 2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie surowym
 • 2,46zł brutto / 1 metr bieżący przewodu kominowego – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym
 • 12,30zł brutto / 1 podłączenie – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym

OPINIA DO GAZOWNI, SANEPIDU, NADZORU BUDOWLANEGO itp.:

 • Choszczno i okolice 307,50zł brutto – dotyczy opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych do mocy 60kW

Wydanie opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych o mocy powyżej 60kW:

 • od 60kW do 200kW 430,50zł brutto
 • od 201kW do 500kW 799,50zł brutto
 • od 501kW do 1000kW 1.291,50zł brutto
 • od 1001kW do 5000kW 2.091,00zł brutto
 • powyżej 5001kW 3.444,00zł brutto

Informujemy, że podane ceny podlegają negocjacji w przypadku podpisania umowy na wykonywane przez nas usługi.