USŁUGI WYKONYWANE W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH

Strona główna » Usługi » Budynki jednorodzinne

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

 • Choszczno 100,00zł brutto
 • poza Choszcznem 150,00zł brutto

Cena obejmuje czyszczenie wszystkich przewodów kominowych w budynku jednorodzinnym, niezależnie od ich ilości.

Przypominamy, że wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane:

 • przewody kominowe wentylacyjne – 1 raz w roku
 • przewody kominowe spalinowe – 2 razy w roku
 • przewody kominowe dymowe – 4 razy w roku

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH wg art. 62 pkt. 1c) i 3) Prawa Budowlanego:

 • Choszczno i okolice 307,50zł brutto (budynek jednorodzinny)

Zakres kontroli przewodów kominowych obejmuje:

 • badanie drożności przewodów kominowych,
 • badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych (określenie ilości i rodzaju podłączeń) podłączonych do przewodów kominowych,
 • kontrolę stanu technicznego drzwiczek kominowych, tzw. wyczystek,
 • kontrolę stanu technicznego łączników, rur zapiecowych,
 • kontrola prawidłowości zamontowanych kratek wentylacyjnych,
 • kontrola wentylacji nawiewnej zapewniającej poprawną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,
 • badanie prawidłowości ciągu kominowego,
 • badanie stanu technicznego kominów ponad dachem (kontrola stanu technicznego głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, wylotów przewodów kominowych),
 • badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (kontrola stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich itp.),
 • badanie szczelności przewodów kominowych,
 • ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie mieszkańców.

Po wykonanej usłudze otrzymają Państwo protokół, do którego dołączony będzie szkic (rzut pionowy) przewodów kominowych wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości oraz proponowanym sposobem ich usunięcia.

ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH (protokół do Urzędu Miasta / Starostwa):

 • Choszczno i okolice 246,00zł brutto – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie surowym
 • Choszczno i okolice 369,00zł brutto – dotyczy odbioru przewodów kominowych w stanie użytkowym

OPINIA DO GAZOWNI, SANEPIDU, NADZORU BUDOWLANEGO itp.:

 • Choszczno i okolice 307,50zł brutto – dotyczy opinii o możliwości / prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

UWAGA! Jeżeli otrzymaliście Państwo opinię o możliwości podłączenia urządzeń grzewczych, wentylacyjnych z naszego Zakładu Kominiarskiego, koszt opinii stwierdzającej prawidłowość podłączenia wynosi 150,00zł brutto!

Informujemy, że podane ceny podlegają negocjacji w przypadku podpisania umowy na wykonywane przez nas usługi.